Instalacja PV o mocy 86,4 kWp na potrzeby własne przedsiębiorstwa z Tarnowa

 Kategoria: Dotacje i fundusze unijne, Odnawialne źródła energii, Projekty

Firma Skamer-ACM z Tarnowa w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA wybudowała w marcu br. instalację fotowoltaiczną o mocy 86,6 kWp. Całkowita wartość projektu (łącznie z wymianą oświetlenia na energooszczędne) to 596 660,00 zł., a dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 388 071,54 zł.  (80% kosztów kwalifikowanych).

Celem realizowanej inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a tym samym niższe rachunki za energię elektryczną oraz zmniejszenie emisji COdo atmosfery w regionie gminy Tarnów.

Instalacja składa się z 288 paneli, każdy o mocy 300W oraz 5 inwerterów (4 x 20 kW ora 1 x 10 kW). Energia elektryczna wyprodukowana z instalacji PV, posłuży na zaspokojenie potrzeb energetycznych całego przedsiębiorstwa. Prognozowana produkcja energii z w/w instalacji fotowoltaicznej (w systemie on-grid), to: 85 898,54 kWh/rok. Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 (po zsumowaniu rozwiązań dotyczących fotowoltaiki i energooszczędnego oświetlenia) w niniejszym projekcie wyniesie 63,14 ton/rok.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia spowoduje pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, ponieważ wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej, należy do potocznie nazywanych odnawialnych i czystych źródeł energii, a te cechują się nieemisyjnością szkodliwych pyłów i gazów oraz innych zanieczyszczeń.

Planowane zakończenie realizacji projektu ze środków europejskich to lipiec/sierpień 2022 r.

Skip to content