Idea

ideaTECHforum „Śniadania z Czystą Energią” to autorska formuła integracji biznesu z nauką, organizowana we współpracy z Małopolsko – Podkarpackim Klastrem Czystej Energii oraz Akademią – Górniczo Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie.

Spotkania ideaTECHforum poświęcone są szeroko pojętym innowacjom technologicznym oraz odnawialnym źródłom energii. W ich trakcie mają miejsce wystąpienia uznanych ekspertów, badaczy, naukowców oraz prezentacje dokonań, produktów i potrzeb współorganizujących to wydarzenie firm bądź instytucji. ideaTECHforum stwarza doskonałą szansę na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i naukowych oraz wzbogacenie swojej wiedzy i oferty.

Każdorazowo do współorganizacji zapraszany jest podmiot, który w ramach oferty spotkań ideaTECHforum ma możliwość prezentacji swoich dokonań, produktów i usług. Dodatkowo przeprowadzone zostają prelekcje oraz prezentacje dokonane przez uznanych ekspertów Stowarzyszenia oraz Klastra Czystej Energii, z tematyki wskazanej przez współorganizatora danego spotkania.

W ramach cyklu dotychczasowo zorganizowano już kilkadziesiąt spotkań pn. ideaTECHforum, w których wzięło udział ponad 3000 zaproszonych gości, ekspertów, badaczy oraz prelegentów. Więcej informacji nt. odbytych wydarzeń znajdziecie Państwo w Aktualnościach.

Patronat merytoryczny

Patronat medialny

Skip to content