30 października 2014 r. odbyła się w Krakowie kolejna edycja z cyklu ideaTECHforum „Śniadania z Czystą Energią”. Główni organizatorzy, tj. Stowarzyszenie ideaTECH, S&P Group, Skamer-ACM omawiali tym razem zagadnienia związane z tematem przewodnim spotkania, czyli „Nowoczesnym i oszczędnym przedsiębiorstwem”.

 Kategoria: ideaTECHforum

Podczas śniadania swoje prelekcje wygłosili również przedstawiciele biura architektonicznego KB Projekt, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii przy AGH w Krakowie.

Audytorium tej edycji ideaTECHforum stanowili głównie prywatni przedsiębiorcy, prezesi zarządów, dyrektorzy oraz kierownicy techniczni związani z branżą energetyczną, budowlaną, OZE, nieruchomości, deweloperską oraz automatyki. Obecni byli również przedstawiciele samorządów województwa małopolskiego i śląskiego.

Celem spotkania było przede wszystkim ukazanie w jaki sposób, wykorzystując potencjał, doświadczenie i wiedzę firm S&P Group oraz  Skamer-ACM w znaczący sposób wprowadzić w przedsiębiorstwie innowacyjne rozwiązania, dzięki którym ogranicza się koszty opłat za energię, a także pozwala się osiągnąć zysk.

„Istotne jest, aby tego typu rozwiązania spełniały oczekiwania klientów i były oparte na najnowszych produktach oraz systemach, które są gwarantem szybkiego zwrotu inwestycji i niezawodności działania” – powiedział Piotr Pizło z zarządu firmy S&P Group, zajmującej się kompleksową obsługą inwestycji w branży OZE.

Skamer-ACM to ponad 20 lat doświadczenia w pracach nad systemami automatycznymi. Czas ten spożytkowano na udoskonalanie oferty, w celu jak najszybszego zwrotu oraz zysku z  inwestycji. Dzięki ścisłej współpracy z S&P Group jesteśmy w stanie zaproponować kompleksową realizację projektów pozwalających na oszczędności i zyski w przedsiębiorstwie, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz systemów automatycznych” – dodał Paweł Tomaszewski, Dyrektor ds. Marketingu Skamer-ACM.

Podczas prelekcji poruszano wiele zagadnień związanych z nowoczesnym budownictwem, modernizacją starszych budynków, architektonicznymi możliwościami oraz stroną finansową. Ostatni aspekt pojawił się m.in. w wystąpieniu wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Józefa Kały.

W trakcie wystąpień bardzo często nawiązywano do branżowych doświadczeń i realizacji, dzięki czemu zgromadzeni uczestnicy mogli przekonać się co do zasadności tego typu projektów. Eksperci S&P Group oraz Skamer-ACM omawiali poszczególne inwestycje, co unaoczniało gościom istotne elementy tych przedsięwzięć.

Firmy pokazały jak umiejętne wykorzystanie OZE i systemów automatycznych sprzyja oszczędnościom powstałym dzięki poprawie efektywności energetycznej budynków (m.in. użyteczności publicznej, komercyjnym, mieszkalnym) oraz hal produkcyjnych.

W podsumowującej dyskusji wszyscy obecni zgodzili się co do jednego: warto podejmować inicjatywy związane z oszczędnościami w przedsiębiorstwie, co jest nie tylko opłacalne ze strony finansowej, ale również w korzystny sposób wpływa na środowisko naturalne naszego kraju.

Cykl ideaTECH forum jest jednym z głównych projektów, które propagują OZE i ochronę środowiska na terenie południowej Polski, realizowanych przez krakowskie Stowarzyszenie ideaTECH.

„Dzięki tej inicjatywie wiele podmiotów może zaprezentować swoje osiągnięcia w zakresie nowych technologii i energetyki. Zawsze cenimy sobie wymianę doświadczeń, która w dzisiejszych czasach jest bezcenna. Obserwując rynek mam wrażenie, że tego typu eventy – przede wszystkim pod kątem edukacyjnym- są dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów coraz ważniejsze” – stwierdza Maciej Soliński z firmy S&P Group.

Skip to content