Dane rejestrowe

Stowarzyszenie ideaTECH
Numer identyfikacyjny REGON: 123156267
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 9452179976
Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny (KRS): 0000514581
Darowizny na cele statutowe prosimy kierować na konto: PL 91 1540 1115 2111 5328 0430 0001
Adres siedziby: 30-644 Kraków, ul. Wiktora Heltmana 19
Stowarzyszenie zarejestrowane jest jako płatnik podatku VAT.

Skip to content