Dotacje i fundusze unijne

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zapewniamy:

  • dopasowanie odpowiedniego i najkorzystniejszego programu/działania do przedstawionej koncepcji oraz potrzeb;
  • analizę planowanego przedsięwzięcia pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania, kryteriów oceny, szans otrzymania środków;
  • przygotowanie wniosków o dotacje – całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. harmonogramem rzeczowo – finansowym, niezbędnymi opiniami, studiami wykonalności itp.);
  • nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej i merytorycznej, kontakt z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski;
  • kompleksowe doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji do podpisywania umowy o dofinansowanie projektu;
  • niezbędne wsparcie potrzebne do rozliczenia dotacji, obejmujące przygotowanie dokumentacji (w tym sprawozdania z realizacji projektu), nadzór nad prawidłowością wystawionych dokumentów finansowych (rachunki, faktury), doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień.
Skip to content