Innowacje, rozwój i komercjalizacja badań

Fundamentalne zmiany poziomu życia społeczeństw, rozwoju organizacji i przedsiębiorstw oparte są bardzo często na wszelkich odkryciach i wynalazkach.

Mając na uwadze ciągły postęp technologiczny i wzrost zainteresowania innowacyjnością wśród przedsiębiorców, Stowarzyszenie podjęło współpracę z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą (m.in. Niemcy, Słowacja, Korea Południowa, Kanada, Stany Zjednoczone). Wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie, realizujemy zadania z zakresu komercjalizacji efektów badań naukowych. Zapewniamy Klientom kompleksową obsługę, która uwzględnia przygotowanie raportów, analiz i know-how na temat możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w różnych sektorach oraz unikatowe informacje o innowacjach, nowych technologiach oraz rozwiązaniach przydatnych z punktu widzenia warunków gospodarki konkurencyjnej.

Zapewniamy kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych oraz związanych z promocją produktów. Poszukujemy partnerów i inwestorów dla twórców konkretnych rozwiązań.

Analizując bieżącą sytuację przedsiębiorstw i organizacji, proponujemy takie rozwiązania, które będą w stanie znacząco usprawnić procesy produkcji oraz zniwelować ich ewentualny wpływ na środowisko naturalne. Zwracamy przede wszystkim uwagę na wymierne korzyści finansowe i strategiczne naszych Klientów.

Inną formą oferowanego przez nas wsparcia jest poszukiwanie możliwości dofinansowania badań, bez których niemożliwy jest rozwój i wdrożenia produktów.

Reprezentujemy interesy ośrodków badawczych i indywidualnych naukowców w zakresie kontaktów z biznesem, mediami oraz komercjalizacji produktów i technologii.

Dysponując szeroką gamą patentów, rozwiązań technologicznych (dedykowanych m.in. dla sektora: budowlanego, paliw i energii, zbrojeniowego, przemysłu ciężkiego, IT, rolniczego i medycznego) i utytułowanymi ekspertami, jesteśmy w stanie spełnić wysokie oczekiwania i znacząco przyczynić się do pozytywnych zmian zarówno w obrębie organizacji jak i jej najbliższego otoczenia.

Skip to content