Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii i ekologia to pojęcia, które bardzo często pojawiają się w dyskusji publicznej. Aby dorównać światowej czołówce w aspekcie wykorzystania OZE oraz surowym przepisom dotyczącym redukcji zanieczyszczeń należy podjąć jeszcze wiele działań zmierzających do zniwelowania negatywnych oddziaływań konwencjonalnych źródeł energii.

Wieloletnie doświadczenia ekspertów Stowarzyszenia, specjalistów – praktyków nadzorujących projekty w tym sektorze w Polsce i na świecie, przewidywanie trendów, znajomość uregulowań prawnych i technicznych, gwarantują skuteczność podjętych przez nas działań.

W tym zakresie, oferta Stowarzyszenia obejmuje:

  • obsługę projektów dotyczących wykorzystania m.in.: fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, pomp ciepła i klimatyzacji, budowy domów pasywnych;
  • doradztwo w zakresie modernizacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju;
  • prowadzenie badań możliwości oszczędności energii (racjonalizacja wykorzystania energii w przemyśle, rolnictwie, transporcie, budownictwie);
  • doradztwo energetyczne związane z wykorzystaniem odpadów i produkcją paliw alternatywnych z odpadów;
  • monitoring zasobów energii wiatrowej, słonecznej i wodnej;
  • kompleksowe działania z zakresu komunikacji (skierowane na samorządy, społeczności lokalne, media, otoczenie gospodarczo-polityczne);
  • działania marketingowe dla produktów i technologii związanych z OZE i ekologią;
  • doradztwo i szkolenia w zakresie wprowadzania i użytkowania technologii energii odnawialnych – optymalizacja rozwiązań technicznych i finansowych;
  • pozyskanie dofinansowanie na działania inwestycyjne związane z energią odnawialną z funduszy krajowych czy unijnych;
  • opracowanie i wdrożenie strategii CSR związanych z OZE i ochroną środowiska.
Skip to content