O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie ideaTECH zostało stworzone przy Małopolsko – Podkarpackim Klastrze Czystej Energii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Członkowie Stowarzyszenia związani są z uczelniami wyższymi, organizacjami non-profit oraz instytucjami badawczymi. Głównymi celami Stowarzyszenia są m.in.: działania na rzecz ekologii, upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o szeroko pojętych odnawialnych źródłach energii, tworzenie, promocja i realizacja programów wspomagających rozwój energetyki, innowacji w różnych sektorach gospodarki, organizowanie konferencji i sesji naukowych propagujących cele Stowarzyszenia oraz komercjalizacja badań naukowych.

Stowarzyszenie świadczy także usługi w zakresie wykorzystania systemów pomocowych (dotacje) na realizacje tego typu przedsięwzięć, gdzie kompleksowo przygotowuje wnioski aplikacyjne oraz prowadzi cały proces zarządzania projektem.

Skip to content