Projekt „Zielone Strefy”. Nowy sposób myślenia o OZE w gminach

 Kategoria: Edukacja ekologiczna

22 października w Gmachu Głównym Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie miało miejsce finalne spotkanie warsztatowo-szkoleniowe ideaTECHforum „Zielone Strefy”, które odbyło się w ramach projektu „Zielone Strefy w małopolskich gminach” realizowanego przez nasz zespół, Fundację dla AGH i firmę S&P Group.

Całe przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W cyklu spotkań udział wzięli przedstawiciele samorządów, nauki i przemysłu. Warsztaty pozwoliły uczestnikom na zdobycie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz zaimplementowanie jej w Planie Rozwoju Gminy. Prelegenci kładli nacisk na przekazanie praktycznych wskazówek, przydatnych w zarządzaniu strategicznym jednostką samorządową w kontekście m.in. wykorzystania potencjału terenów i nieruchomości w projektach energetycznych.

Podczas programu „Zielone strefy” zostały szeroko omówione aspekty prawne, ekonomiczne oraz techniczne dotyczące perspektyw związanych z sektorem OZE oraz założenia dotyczące powstania na terenach gminnych wydzielonych stref przyjaznych ekologicznym inwestycjom. Autorom projektu zależało przede wszystkim na stworzeniu efektywnego programu praktyczno-edukacyjnego skierowanego do lokalnych decydentów.

– Brakuje tego typu inicjatyw w Polsce. Rozwój odnawialnych źródeł energii uzależniony jest od edukacji społecznej w tej kwestii. Lokalne władze są bardzo ważną grupą, która powinna promować wśród mieszkańców gmin nowy sposób myślenia o środowisku i OZE – mówi prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński z Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii.

Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z różnymi aspektami związanymi z energetyką wiatrową, fotowoltaiką, systemami hybrydowymi oraz szeroko rozumianą ekologią. Przedstawione zostały także liczne przykłady funkcjonowania wydzielonych „zielonych stref” m.in. na terenach Stanów Zjednoczonych. Tematyka ta spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania i dyskusje.

– Dzięki tego typu projektom, pomimo nieuregulowanej sytuacji prawnej, wielu ludzi chce zdobywać wiedzę w szeroko rozumianej tematyce OZE. Nie są to często informacje łatwe do przyswojenia, jednak podane w sposób fachowy – ale klarowny – wzbudzają dalsze, cieszące nas, zainteresowanie i zrozumienie. W mojej ocenie to bardzo dobry prognostyk na przyszłość w kontekście dalszego rozwoju całej branży, a także relacji pomiędzy inwestorami i lokalnymi władzami” – podkreśla Piotr Pizło z firmy S&P Group. W przyszłym roku projekt będzie miał swoją kontynuację.

Skip to content