Relacja z konferencji z cyklu ideaTECHforum pt.: „Potencjalne możliwości wykorzystania OZE na przykładzie ZEW Niedzica SA”

 Kategoria: ideaTECHforum

24 maja 2013, Niedzica

Organizatorzy:

  • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA
  • zespół ideaTECHforum
  • S&P Group

Połączenie wiedzy naukowców – ekspertów z dziedziny energetyki, z doświadczeniem praktycznym, jakim dysponują inżynierowie, na co dzień pracujący w energetyce – zdecydowanie przynieść może obopólne korzyści – przekonali się o tym uczestnicy piątkowej konferencji z cyklu ideaTECHforum, pn. „Potencjalne możliwości wykorzystania OZE na  przykładzie ZEW Niedzica SA”, która odbyła się w Niedzicy.

Na stworzenie swoistej platformy wymiany wiedzy pomiędzy środowiskami nauki, przemysłu oraz organizacjami samorządowymi zdecydował się Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii – organizacja zrzeszająca kilkadziesiąt instytucji – uczelni wyższych, jednostek naukowych, przedsiębiorstw państwowych ale i prywatnych a także Urzędy Marszałkowskie.

Do jednej z inicjatyw organizacji – przygotowanej we współpracy z krakowską firmą S&P Group – pn. ideaTECHforum „Śniadania z czystą energią” zaproszona została niedzicka spółka. Konsekwencją podjętej współpracy było właśnie  piątkowe spotkanie. A o roli tej współpracy, dającej namacalne korzyści – w postaci m.in. komercjalizacji badań naukowych – mówił na początku spotkania prof. Ireneusz Soliński – Przewodniczący Zespołu Sterującego Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii – podkreślając przy tym,  iż potencjał do takiego współdziałania widzi właśnie w Niedzicy, ze Spółką otwartą na innowacje, w pełni przygotowaną technicznie, a przede wszystkim dysponującą wysokiej klasy inżynierami.

W imieniu gospodarza piątkowej konferencji uczestników spotkania przywitał Grzegorz Podlewski – Prezes ZEW Niedzica SA, który w krótkim wstępie przedstawił rys historyczny powstania Spółki. Charakterystykę obiektów energetycznych należących do ZEW Niedzica SA przybliżył w kolejnym wystąpieniu Arkadiusz Czarnecki – Dyrektor Techniczny ZEW Niedzica SA.

O potencjalnych możliwościach rozwojowych na przykładzie centrów wytwórczo –odbiorczych Spółki, w głównej prelekcji podczas konferencji mówił natomiast Józef Wójcik – Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju w ZEW Niedzica –– ceniony w branży energetycznej inżynier, pasjonat w swojej dziedzinie, odznaczony złotym i srebrnym krzyżem zasługi oraz dwukrotnie „zasłużony dla energetyki”, którego doświadczenie zawodowe obejmuje długoletnią praktykę w kraju o zagranicą. Główny prelegent kontynuował swoje rozważania również podczas rejsu statkiem po jeziorze czorsztyńskim, gdzie „na żywo” można było obserwować pracę elektrowni wiatrowych (w tym prototypowej elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu), badanych przez ZEW Niedzica SA w „Parku Technologicznym Frydman”,  pod kątem praktycznego ich wykorzystania, w tzw. energetyce rozproszonej – tj. opartej na małych, lokalnych źródłach energii, wpływających wydatnie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego w skali mikro.

Do szerszych dyskusji na temat możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce włączyli się podczas konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, dostawcy i projektanci innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki a także ważna sfera bankowa – finansująca takie przedsięwzięcia.

Naukowe opinie ekspertów w odniesieniu do przedstawionych problemów wygłosili kolejno prof. Tomasz Stapiński – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a także dr inż. Antoni Bojarski – reprezentujący Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.

Na zaproszenie do udziału w konferencji pozytywnie odpowiedzieli m.in. Paweł Dziuban – Wójt Gminy Łapsze Niżne, Józef Kała – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Barbara Okularczyk – Wiceprezes Geotermii Podhalańskiej, Jan Sienkiewicz – Prezes Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich oraz Wiesław Gąsior – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego.

Wszyscy obecni zgodzili się co do jednego – walka z postępującym zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatu poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjału energetycznego, tzw. źródeł odnawialnych, tj. energii wody, słońca, wiatru, przy wspólnym działaniu nauki, przedsiębiorstw energetycznych oraz instytucji finansujących jest możliwa, ale jej rozwój w Polsce będzie widoczny tylko pod warunkiem, że ustabilizuje się obecna sytuacja ustawodawcza w naszym kraju – brak  pewnego wsparcia dla innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki odnawialnej nie pozwala na dzień dzisiejszy inwestować w nowe źródła, co w konsekwencji doprowadzić może do niemożliwości sprostania przez Polskę wymaganiom postawionym przez Unię Europejską, która w pakiecie energetyczno-klimatycznym za cel nadrzędny postawiła przed naszym krajem – 15% udział energii odnawialnej w finalnym zużyciu energii do 2020 r.

Skip to content