V Międzynarodowe Sympozjum nt. metabolizmu białka i energii oraz żywienia zwierząt gospodarskich ISEP 2016

 Kategoria: Konferencje

W dniach 12-15 września 2016 r. w Holiday Inn Kraków City Centre odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą 5th EAAP International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition with Impact on Environment Protection. Sympozjum zorganizowane zostało pod patronatem European Federation of Animal Sciences a jego głównym organizatorem był Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, a Stowarzyszenie ideaTECH wraz z firmą Targi w Krakowie były oficjalnym PCO wydarzenia i odpowiadały w całości za jego logistyczną organizację.

W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób (naukowcy, przedstawiciele firm paszowych i biotechnologicznych) z wielu krajów europejskich oraz z USA, Kanady, Brazylii, Australii, Chin, Japonii, Filipin, Tajlandii oraz Saint Kitts i Nevis.

Główny temat Sympozjum stanowił metabolizm białka i energii. Zakres tematyczny obejmował także: fizjologię żywienia zwierząt, jakość produktów pochodzenia zwierzęcego, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska oraz technologię produkcji pasz. W trakcie Sympozjum uczestnicy mieli okazję wysłuchać prawie 90 referatów oraz uczestniczyć w sesjach posterowych, na których zaprezentowano blisko 60 prac naukowych.

W ramach programu towarzyszącego konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w spotkaniu powitalnym w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva oraz w uroczystej kolacji zorganizowanej na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Świetną promocję regionu stanowiły wizyty w Stadninie Koni w Michałowie oraz w Kopalni Soli w Wieliczce. Osobom towarzyszącym zapewniono także możliwość lepszego poznania samego Krakowa.

Na miejsce kolejnej edycji Sympozjum, w 2019 r., wybrano Brazylię.

Więcej informacji o tegorocznej edycji znajdziecie Państwo na www.isep2016.pl

Skip to content