Zapytanie ofertowe na wykonanie wortalu tematycznego

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko” w ramach Działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie: wykonania wortalu tematycznego.

Harmonogram realizacji zamówienia: do 30 dni od potwierdzenia przekazania przez Zamawiającego informacji o przyjęciu warunków oferty.

Termin składania ofert: do dnia 02.01.2018 r. do godz. 19:45.

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl (w temacie wiadomości proszę podać: Wortal tematyczny)

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_wortal

wzór_oferty_cenowej_wortal


Aktualizacja 02.01.2018 r.

Informujemy, że na podstawie opublikowania zapytania ofertowego na niniejszej stronie oraz uzyskanych zgłoszeń, dokonano wyboru wykonawcy wortalu tematycznego wydarzenia. Uzyskano 3 odpowiedzi, w tym 2 ważne. Rozkład punktowy wyglądał następująco:

  1. oferta wygrywająca – 86 punktów
  2. oferta nr 2 – 80,67 punktów
  3. oferta nr 3 – nie spełniła warunków (kwalifikacje wykonawcy)

Podmioty, które przesłały odpowiedzi do niniejszego zapytania, zostały powiadomione drogą elektroniczną o wyniku postępowania.

 

Skip to content