Edukacyjnie o odnawialnych źródłach energii, pompach ciepła, programie “Czyste powietrze” w Gminie Dobra

 Kategoria: Warsztaty

W dniu 7 listopada br odbyły się już dziewiąte (przedostatnie) warsztaty szkoleniowe ideaTECHforum. Wydarzenie jest cyklem realizowanym w ramach projektu pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”.

Wydarzenie w Gminie Dobra zgromadziło kilkudziesięcioosobowe audytorium, na które składali się przede wszystkim okoliczni mieszkańcy i przedsiębiorcy a także przedstawiciele samorządu. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Dobra – mgr Benedykt Węgrzyn. Przywitał on zgromadzonych gości a także podziękował Stowarzyszeniu ideaTECH za zorganizowanie tego ważnego spotkania. Zauważył, że tego typu inicjatywy są bardzo cenne, z uwagi na możliwość zdobycia przez uczestników unikatowej wiedzy z tematyki niezwykle aktualnej i istotnej, zarówno z perspektywy mieszkańców, przedsiębiorców a także przedstawicieli JST.

Do słów Wójta dołączył się również koordynator projektu dr Maciej Soliński, który podziękował władzom Gminy za możliwość zorganizowania tego eventu.

Pierwszą prelekcję wygłosił dr inż. Tomasz Fiszer, który szeroko omówił kwestie niskiej emisji, termomodernizacji obiektów a także zasady finansowania inwestycji w OZE. Przedstawił także autorską koncepcję ekspertów Stowarzyszenia ideaTECH, czyli „Zielone Strefy Energetyczne”, co zainteresowało głównie przedstawicieli JST.

Kolejny z trenerów – mgr inż. Paweł Tomaszewski – omówił kwestie związane ze stanem i zasobami środowiska naturalnego, nawiązał przy tym do efektywności energetycznej a przede wszystkim przedstawił system Białych Certyfikatów. Ważne miejsce w jego wystąpieniu zajęło omówienie programu rządowego pn. „Czyste powietrze”, w trakcie którego namawiał mieszkańców do skorzystania z niego prezentując poszczególnego jego możliwości i zasady finansowania.

W trakcie przerwy kawowej a także konsultacji eksperckich obecni goście mieli, jak zwykle, możliwość zadania pytań szkoleniowcom. Dotyczyły one przede wszystkim kwestii użycia odnawialnych źródeł energii takich jak panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Uczestnicy dopytywali o konkrety dotyczące programu „Czyste powietrze” a także o perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce.

Stowarzyszenie ideaTECH pragnie raz jeszcze podziękować władzom Gminy:  Wójtowi Dobrej – Panu Benedyktowi Węgrzynowi, Pani Annie Mańce a przede wszystkim Panu Danielowi Michorczykowi za wkład w organizację warsztatów oraz za możliwość ich przeprowadzenia w nowym budynku gminnym.

Galeria zdjęć warsztatowych.

Przy okazji zapraszamy na kolejne – ostatnie już – warsztaty szkoleniowe, które odbędą się w dniu 19 listopada 2018 roku o godzinie 16:00 w Gminie Polanka Wielka. Więcej informacji na tutaj

Skip to content