W Oświęcimiu-Babicach o skutecznej walce ze smogiem

 Kategoria: Warsztaty

12 października 2018 roku w Domu Ludowym w Oświęcimiu – Babice odbyły się ósme warsztaty szkoleniowe ideaTECHforum realizowane w ramach projektu pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”.

Otwarcia warsztatów dokonał Wójt Gminy Oświęcim, Pan Albert Bartosz, który zauważył że tego typu inicjatywy pozytywnie wpływają nie tylko na poziom wiedzy mieszkańców czy przedsiębiorców, ale także zwiększają świadomość ekologiczną a w konsekwencji doprowadzić mogą do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza i oszczędności energii na danym obszarze. Podkreślił również, że sama Gmina Oświęcim znajduje się w niekorzystnym położeniu geograficznym, które powoduje że zanieczyszczone powietrze ma ograniczone możliwości ujścia, w konsekwencji doprowadzając do dręczącego mieszkańców Gminy i Miasta smogu.

Pierwszy z trenerów – Pan Paweł Tomaszewski, omówił kwestie związane ze stanem i zasobami środowiska naturalnego, nawiązał przy tym do efektywności energetycznej a przede wszystkim przedstawił system Białych Certyfikatów. Ważne miejsce w jego wystąpieniu zajęło omówienie programu rządowego pn. „Czyste powietrze”, w trakcie którego namawiał mieszkańców do skorzystania z niego prezentując poszczególnego jego możliwości i zasady finansowania.

Tomasz Fiszer – kolejny ze szkoleniowców – skupił się przede wszystkim na kwestiach niskiej emisji, termomodernizacji obiektów a także omówił zasady finansowania inwestycji w OZE. Niezwykle istotne było podkreślenie w jego wystąpieniu skutków spalania odpadów, które w miejscu przeprowadzania warsztatów jest niezwykle dokuczliwie odczuwane przez wszystkich mieszkańców.

Zgormadzeni uczestnicy pytali ekspertów przede wszystkim o możliwość palenia w piecach paliwem stałym a także o ekofiltry, które po 2022 roku będą obowiązkowo montowane na wszystkich kominach w budynkach opalanych stałym paliwem, np. drewnem.

Serdecznie dziękujemy władzom Gminy Oświęcim, a w szczególności Panu Wójtowi Albertowi Bartoszowi i Pani Żelisławie Noworycie za umożliwienie organizacji warsztatów.

Kolejne spotkania warsztatowe odbędą się już w listopadzie. Pierwsze z nich 7 listopada w Gminie Dobra (powiat limanowski). Przy okazji serdecznie zapraszamy na Konferencję podsumowującą cały projekt. Odbędzie się ona w dniu 27 listopada br. w Krakowie. Więcej informacji już wkrótce na www.zielonestrefy.ploraz www.ideatech.org.pl. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content