Wymiana źródeł ciepła, odnawialne źródła energii, termomodernizacja – Brzesko, jako przykład gminy przyjaznej środowisku i efektywnej energetycznie

 Kategoria: Warsztaty

Dnia 3 października br. w Urzędzie Miejskim w Brzesku, odbyło się kolejne – siódme spotkanie warsztatowe przeprowadzone w ramach projektu pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”.

Warsztaty odbyły się w nieprzypadkowym miejscu. Miasto Brzesko bowiem, aktywnie działa w sferze ochrony środowiska, zmniejszenia ilości zanieczyszczeń a także wdrażaniu systemów OZE oraz efektywności energetycznej. W Brzesku powołany został Klaster Energetyczny, którego celem jest realizacja działań inwestycyjnych w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Planowana jest m. in. modernizacja obejmująca montaż kotła biomasowego o mocy 13MW a w drugim etapie planuje się wymianę kotła węglowego o mocy 19,8MW na nowoczesny kocioł biomasowy o mocy 13MW. Co warte podkreślenia, na terenie Miasta i Gminy Brzesko zamontowano 13 czujników jakości powietrza, które monitorują m. in. wielkość zanieczyszczeń (PM10, PM2.5, PM1) w mieście i okolicy.

Spotkanie otworzyli przedstawiciele Stowarzyszenia ideaTECH a także Burmistrz Brzeska – Pan Grzegorz Wawryka. Podziękował on za przybycie wszystkim uczestnikom a także wskazał na istotę warsztatów i ich merytoryczną wartość w kontekście aktualnych programów regionalnych propagujących OZE, efektywność energetyczną a także poprawiających jakość powietrza i środowiska naturalnego.

Pierwszy z prelegentów, dr inż. Tomasz Fiszer omówił kwestie związane z termomodernizacją, gospodarką niskoemisyjną, odnawialnymi źródłami energii, aktualnymi dofinansowaniami inwestycji w odnawialne źródła energii oraz ekologicznymi, społecznymi i zdrowotnymi skutkami spalania odpadów. Największy akcent położył na kwestii niskiego spalania.

Z kolei drugi z trenerów – mgr inż. Paweł Tomaszewski starał się odpowiedzieć na pytanie dlaczego efektywnie zarządzać energią. Omówił także założenia Krajowego Planu Działań na rzecz efektywności energetycznej, obowiązki jednostek sektora publicznego wynikające z ustawy o efektywności energetycznej, nową ustawę o efektywności energetycznej – audyty energetyczne i alternatywne rozwiązania (ISO 50001). Kluczowe miejsce w jego prezentacji zajęło omówienie systemu Białych Certyfikatów co niezwykle zainteresowało obecnych na spotkaniu przedsiębiorców Brzeska i okolic. Sporym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności cieszyło się omówienie programu rządowego, którego operatorem w Małopolsce jest WFOŚiGW w Krakowie pn. „Czyste powietrze”. Na koniec szkoleniowiec zaprezentował metody poprawy efektywności energetycznej.

Niezwykle ciekawa była dyskusja po warsztatach. Uczestnicy pytali szkoleniowców m. in. o możliwości przesyłowe największych dystrybutorów energii oraz o konkretne zagadnienia związane z programem „Czyste powietrze”.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Brzesku, lokalni przedsiębiorcy a także mieszkańcy. Wszystkim dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne szkolenie, które odbędzie się 12 października o godzinie 11:00 w Oświęcimiu (więcej informacji: kliknij).

Skip to content