Audyty energetyczne, białe certyfikaty, efektywność energetyczna oraz dofinansowania instalacji OZE głównymi zagadnieniami warsztatów w Gorlicach

 Kategoria: Warsztaty

W środę 12 września br. w Domu Polsko – Słowackim w Gorlicach, odbyła się szósta edycja Warsztatów szkoleniowych pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”. Gospodarzem był gorlicki Urząd Miejski.14

Spotkanie o godzinie 11 otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH – Grzegorz Mental, który przedstawił szkoleniowców oraz dokonał wstępu do ich wystąpień.

Pierwszy prelegent, dr inż. Tomasz Fiszer dokonał omówienia zagadnień związanych z termomodernizacją, gospodarką niskoemisyjną, efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii oraz kwestiami dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Zaprezentował również założenia autorskiej koncepcji ekspertów Stowarzyszenia ideaTECH: „Zielonych Stref Energetycznych”. Szkoleniowiec ten, główny nacisk położył na zagadnienia związane z niską emisją oraz problemami środowiskowymi, zdrowotnymi i finansowymi skorelowanymi z tym zjawiskiem. T. Fiszer omówił również możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje związane z OZE a także w celu polepszenia efektywności energetycznej.  Poza tym, należy zwrócić uwagę także na zaprezentowanie przez niego koncepcji planów rozwoju i wdrożenia budownictwa niskoenergetycznego.

Kolejny ze szkoleniowców – mgr inż. Paweł Tomaszewski dokonał prezentacji dotyczącej tematyki zagrożeń dla środowiska pochodzących z codziennej działalności człowieka. Prelegent starał odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto efektywnie zarządzać energią. W kolejnej części wystąpienia omówił Krajowy Plan Działań na rzecz efektywności energetycznej a także obowiązki jednostek sektora publicznego wynikające z ustawy o efektywności energetycznej. Ważne miejsce w niniejszym wystąpieniu zajęło omówienie zagadnień Nowej ustawy o efektywności energetycznej – w szczególności omówiona została specyfika realizacji audytów energetycznych i alternatywnych rozwiązań (ISO 50001). Największe zainteresowanie zgromadzonego – kilkudziesięcioosobowego audytorium wzbudziło omówienie Systemu Białych Certyfikatów dla przedsiębiorców oraz metod poprawy efektywności energetycznej. Szkoleniowiec opisał schemat pozyskania białych certyfikatów oraz wymierne korzyści finansowe wynikające ze sprzedaży uprzednio pozyskanych certyfikatów, co w znaczący sposób przyspiesza zwrot danej inwestycji w modernizację zakładu przemysłowego. Całość schematu: od koncepcji, po sprzedaż certyfikatów była zaprezentowana na konkretnych, rzeczywistych przykładach, co w najlepszy możliwy sposób może wpłynąć na realne zainteresowane tą tematyką przez zgromadzoną publiczność.

Stowarzyszenie ideaTECH serdecznie dziękuje Urzędowi Miejskiemu w Gorlicach za pomoc w organizacji powyżej opisanych warsztatów, a zgormadzonej publiczności, na którą składali się przede wszystkim przedsiębiorcy, przedstawiciele JST oraz mieszkańcy za udział a także za ciekawą debatę i pytania podczas konsultacji eksperckich.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 3 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Brzesku. Informacja o spotkaniu: https://zielonestrefy.pl/zapowiedz-warsztatow-w-brzesku/

Skip to content