O niskiej emisji, efektywności energetycznej w kontekście zielonych stref energetycznych, na przykładzie Gminy Biecz

 Kategoria: Warsztaty

29 czerwca br. w Kinie FARYS w Bieczu, odbyły się Warsztaty szkoleniowe pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”. To już piąta z planowanych dziesięciu odsłon spotkań z przedstawicielami JST, przedsiębiorcami oraz społecznością lokalną.

Warsztaty o godz. 13 oficjalnie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH – Grzegorz Mental, który zarazem przedstawił program warsztatów i poprowadził spotkanie w roli konferansjera. Warsztaty zgromadziły kilkudziesięcioosobowe audytorium.

Pierwszy z prelegentów – dr inż. Tomasz Fiszer – omówił zagadnienia związane z termomodernizacją jako elementem gospodarki niskoemisyjnej, finansowanie przedsięwzięć poprawiających wykorzystanie energii a także blok tematyczny poświęcony planowaniu energetycznemu w kontekście utworzenia “zielonych stref energetycznych” w gminach.

Szkoleniowiec swoje wystąpienie rozpoczął od wprowadzenia, poświęconego ogólnemu tematowi pn. zielone budownictwo. Uczestnicy mogli się dowiedzieć, z czym wiąże się to hasło i jakie w najbliższej przyszłości czekają nas zmiany (m. in. wymóg od 2020 r. budowy nowych konstrukcji o bardzo niskim lub “niemal zerowym zużyciu energii”). Dalej autor zwrócił uwagę, iż do 31 grudnia 2020 r. wszystkie państwa UE, zostały zobligowane do opracowania szczegółowych planów rozwoju i wdrożenia budownictwa niskoenergetycznego. W dalszej części swojego wystąpienia skupił się na zaakcentowaniu problemu niskiej emisji, szczególnie jej źródłach, aspektach prawnych (m. in. Uchwała antysmogowa) oraz skutkach dla środowiska i zdrowia człowieka, a także planach przeciwdziałania (na poziomie ogólnokrajowym, ale i regionalnym). Centralnym i najbardziej praktycznym aspektem wykładu było pokazanie przykładów, jak standard energetyczny budynku wpływa na zapotrzebowanie na ciepło i paliwa. Omówione zostały w zestawieniu przykłady małego domu jednorodzinnego, domu jednorodzinnego typu “kostka”, większego domu jednorodzinnego dwukondygnacyjnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a także budynku użyteczności publicznej oraz szkoły i sali gimnastycznej. Trener udowodnił, że po wprowadzeniu kompleksowej modernizacji (dociepleniu np. ścian, niezależnie od stosowanego źródła ciepła) w każdym przedstawionym przypadku, występują oszczędności związane z kosztami ogrzewania. W przypadku domu jednorodzinnego, roczny koszt ogrzewania, przy zastosowaniu termomodernizacji i źródła ciepła w oparciu o węgiel kamienny, to oszczędności na poziomie 5,3 – 7,4 tys. zł., a w przypadku ogrzewania na gaz, przy zastosowaniu termomodernizacji, roczne oszczędności to 8 – 9,8 tys. zł., a więc jeszcze więcej. Celem tego przekazu, było doedukowanie zebranej publiczności nt. tego, jak proste rozwiązania, mogą w znaczny sposób wpłynąć na poprawę jakości powietrza, a tym samym zdrowie i komfort życia mieszkańców na terenie danej społeczności lokalnej.

W swojej prezentacji Pan doktor, odniósł się jeszcze do tematyki audytingu energetycznego, przedstawił pokrótce skąd można pozyskać dofinansowanie na działania inwestycyjne w powyższym zakresie, jak i również z wykorzystaniem OZE, a swoją wypowiedź zakończył przedstawieniem autorskiej koncepcji “zielonych stref energetycznych” ekspertów Stowarzyszenia ideaTECH.

Drugi z trenerów, mgr inż. Paweł Tomaszewski wystąpił z prelekcją pt. Poprawa efektywności energetycznej jako jeden głównych celów dbałości o środowisko. Odnawialne Źródła Energii. Białe certyfikaty jako mechanizmy stymulujące działania proefektywnościowe. Rozproszony pomiar zanieczyszczenia powietrza. Elektromobilność. 

Swój wykład rozpoczął od przedstawienia 3 głównych haseł swojej prezentacji szkoleniowej, tj.: wyczerpujące się zasoby nieodnawialnych źródeł energiirosnące zapotrzebowanie na energię oraz wzrastające zanieczyszczenie środowiska. Na wstępie zaakcentował również problemy z jakimi wkrótce Świat będzie się musiał zmierzyć, tj. słabnącym prądem atlantyckim Golfstrom, globalnym ociepleniem, problemem ilości zgonów z powodu niskiej jakości powietrza, słabych zasobów wody pitnej (cytat: Polska Egiptem Europy) itd. Uczestnicy mogli się np. dowiedzieć, że Polska, zaraz po Czechach jest najuboższym krajem w Europie pod względem zasobów wodnych. Na każdego Polaka przypada realnie ok. 500 m3 wody rocznie (w tym również tej zanieczyszczonej). Do audytorium zwrócił się z pytaniem, co możemy zrobić? Wśród propozycji, wymienił: ciągły monitoring zanieczyszczeń, poprawę efektywności energetycznej (kogeneracja, poprawa efektywności spalania, odzyska energii, inne działania proefektywnościowe), inwestycje w OZE, elektromobilność oraz elektrownie jądrowe. W dalszej części swojego wystąpienia trener pokazał uczestnikom Polskę na tle innych krajów, m. in. pod kątem wykorzystania OZE. Przedstawił wyliczenia nt. oszczędności energii, związanej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych. Niestety, bez wsparcia finansowego, ciągle czas zwrotu takiej inwestycji na własne potrzeby, nie należy do zbyt krótkich i wynosi 11 – 12 lat. Do przedstawicieli JST, zaadresował szczególnie jeden z modułów swojej prelekcji, dotyczący dofinansowania inwestycji gmin w zakresie elektromobilności, zachęcając tym samym do zgłębienia tego zagadnienia, a w razie pytań, bądź większego zainteresowania, to kontaktu z ekspertami Stowarzyszenia, w celu zweryfikowania możliwości oraz szans realizacji przedsięwzięcia w tej tematyce na terenie swojej gminy.

Warsztaty wzbudziły zainteresowanie przede wszystkim przedstawicieli samorządów, ale i zaciekawionych tematem mieszkańców, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oszczędności z tego tytułu oraz mechanizmów wsparcia finansowego. Uczestników spotkania, najbardziej zainteresowało zagadnienie wymiany kotłów i w tej materii po zakończeniu sesji prezentacyjnej, padło najwięcej pytań. Po zakończeniu warsztatów, w ramach konsultacji eksperckich nasi trenerzy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia ideaTECH odpowiadali na pytania indywidualne oraz udzielali informacji, gdzie i jak można jeszcze poszerzyć swoją wiedzę w przedstawionej tematyce.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Bieczu za pomoc w organizacji Warsztatów i jednocześnie zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Najbliższe odbędzie się pod koniec sierpnia br. Kolejne planowane są we wrześniu. Więcej informacji wkrótce na naszych stronach internetowych: www.zielonestrefy.pl oraz www.ideatech.org.pl .

Skip to content