Efektywność energetyczna budynków oraz gospodarka odpadami w Chrzanowie

 Kategoria: Warsztaty

21 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie odbyły się Warsztaty szkoleniowe pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”. Była to już czwarta z planowanych dziesięciu odsłon spotkań z przedstawicielami JST, przedsiębiorcami oraz społecznością lokalną.

Warsztaty o godz. 15 oficjalnie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH – Grzegorz Mental, który zarazem przedstawił program warsztatów i poprowadził spotkanie w roli konferansjera.

Pierwszy ze szkoleniowców – dr inż. Tomasz Fiszer – omówił temat: Termomodernizacja jako inteligentny sposób planowania energetycznego i jeden z elementów gospodarki niskoemisyjnej. Plany zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe. Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i OZE. Zielone strefy energetyczne w gminach.

Szkoleniowiec w pierwszej części swojego wystąpienia skupił się na zaprezentowaniu tematów związanych z termomodernizacją oraz niską emisją, szczególnie jej źródłach, aspektach prawnych (m. in. Uchwała antysmogowa) oraz skutkach dla środowiska i zdrowia człowieka. W drugiej części przedstawił blok tematyczny poświęcony efektywności energetycznej w kontekście budynków użyteczności publicznej. Nasz trener przedstawił na przykładzie budynku urzędu gminy, szkoły oraz sali gimnastycznej efekty wprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej. Ważną częścią wystąpienia, było omówienie rodzajów, różnić oraz zasadności przeprowadzenia audytów energetycznych. Swoją wypowiedź zakończył krótkim przedstawieniem mechanizmów i programów dofinansowania przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej (m. in. 4.2. EKO-przedsiębiorstwa, programy WFOŚiGW w Krakowie itd.) oraz wyjaśnieniem w kilku słowach autorskiej koncepcji ekspertów Stowarzyszenia ideaTECH dotyczącej “zielonych stref energetycznych”, wspominając przy tym również o istocie i korzyściach dla gminy posiadania planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe.

Z kolei mgr inż. Paweł Tomaszewski wystąpił z prelekcją pt. Poprawa efektywności energetycznej jako jeden głównych celów dbałości o środowisko. Odnawialne Źródła Energii. Białe certyfikaty jako mechanizmy stymulujące działania proefektywnościowe. Rozproszony pomiar zanieczyszczenia powietrza. Elektromobilność. 

Najważniejszą częścią jego wystąpienia były praktyczne porady dotyczące inwestycji z poziomu mieszkańca (przysłowiowego Kowalskiego), przedsiębiorcy oraz JST w OZE, z wykorzystaniem przede wszystkim energii słonecznej. Uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z mapami, lokalizacjami, technikami i technologiami wykorzystania OZE, ich ekonomiki, a przede wszystkim poznać odpowiedź na pytanie – czy to się opłaca? Jak i również kiedy? Prelegent w swoim wystąpieniu opowiedział również o połączeniu OZE z szybko rozwijającą się gałęzią elektromobilności. To szczególnie zainteresowało naszych słuchaczy, szczególnie w kontekście transportu miejskiego, czego potwierdzeniem były pytania po zakończeniu części prezentacyjnej do naszych ekspertów.

Warsztaty wzbudziły zainteresowanie przede wszystkim przedstawicieli JST, ale i zaciekawionych tematem mieszkańców, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę w przedłożonej tematyce. Świadczą o tym pytania oraz dyskusje, po zakończeniu części wykładowej warsztatów. Uczestników zainteresował również temat białych certyfikatów oraz system opustów, w kontekście których nasi trenerzy w części pytań do ekspertów, zostali poproszeni o uzupełnienie swoich wypowiedzi o własne doświadczenia i przemyślenia. Z sali padły też pytania o gospodarkę odpadami, w kontekście budowy spalarni, na przykładzie chociażby Wiednia, czy nowoczesnej, nie dawno wybudowanej w Krakowie. Nasi zacni goście zastanawiali się, nad możliwościami takiej inwestycji na ziemi chrzanowskiej. To kolejny przykład, świadomej ekologicznie gminy, która w trosce o dobro i zdrowie mieszkańców rozważa różne pomysły i inicjatywy, które mogą pomóc w walce z niską emisją oraz zanieczyszczeniem środowiska.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Chrzanowie za pomoc w organizacji Warsztatów i jednocześnie zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Najbliższe odbędzie się 29 czerwca w Bieczu. Kolejne planowane są z końcem sierpnia i we wrześniu. Więcej informacji wkrótce na naszych stronach internetowych: www.zielonestrefy.pl oraz www.ideatech.org.pl .

Skip to content