Termomodernizacja i spalanie biomasy w Rytrze – warsztaty szkoleniowe

 Kategoria: Projekty, Warsztaty

21 maja br. w Urzędzie Gminy Rytro odbyły się Warsztaty szkoleniowe pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”. Była to już trzecia z planowanych dziesięciu odsłon spotkań z przedstawicielami JST, przedsiębiorcami oraz społecznością lokalną.

Warsztaty o godz. 11 oficjalnie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH – Grzegorz Mental, który zarazem przedstawił program warsztatów i poprowadził spotkanie w roli konferansjera.

Pierwszy ze szkoleniowców – dr inż. Tomasz Fiszer – omówił temat: Termomodernizacja jako inteligentny sposób planowania energetycznego i jeden z elementów gospodarki niskoemisyjnej. Biomasa jako paliwo w instalacjach grzewczych. Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i OZE. Zielone strefy energetyczne w gminach.

Szkoleniowiec skupił się na zaprezentowaniu tematu związanego ze spalaniem biomasy oraz termomodernizacją. Były to tematy wskazane przez przedstawicieli Gminy jako najbardziej aktualne i atrakcyjne z ich strony.

Z kolei mgr inż. Paweł Tomaszewski wystąpił z prelekcją pt. Poprawa efektywności energetycznej jako jeden głównych celów dbałości o środowisko. Odnawialne Źródła Energii. Białe certyfikaty jako mechanizmy stymulujące działania proefektywnościowe. Rozproszony pomiar zanieczyszczenia powietrza. Elektromobilność.

Najważniejszą częścią jego wystąpienia były praktyczne porady jak efektywnie zarządzać energią w przedsiębiorstwie, gminie i budynkach mieszkalnych oraz zaprezentowanie atutów stosowania systemów monitoringu energii.

Warsztaty wzbudziły niemałe zainteresowanie wśród lokalnej społeczności. Dyskusje trwały długi czas, a dotyczyły one m.in. sprawności kotłów 5-tej klasy, właściwej definicji budownictwa pasywnego czy systemów pomiarowych w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza, w kontekście powiatu nowosądeckiego oraz Gminy Rytro.

Po wystąpieniach prelegentów, uczestnicy warsztatów zadawali kolejne pytania, a także wspólnie z trenerami, zastanawiali się nad kwestią niskiej emisji w Rytrze. Ze względu na specyfikę swojej lokalizacji – miejscowość jest bowiem położona w dolinie – jak i ze względu na warunki wiatrowe oraz niewystarczającą ilość narzędzi pomiarowych, trudno jednoznacznie uznać, że gmina Rytro, sąsiadująca z jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce (tj. Nowym Sączem), posiada powietrze, które jakościowo przekracza wszystkie normy określone przepisami krajowymi i unijnymi.

Ponadto, dyskutowano również na temat Rytra, jako gminy niezależnej energetycznie. Szkoleniowcy i eksperci Stowarzyszenia przedstawili autorską koncepcję „Zielonych stref energetycznych”, która jest możliwa do zaimplementowania w tej miejscowości.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Gminy Rytro za pomoc w organizacji Warsztatów i jednocześnie zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach, które odbędą się w czerwcu.

Więcej informacji wkrótce na naszych stronach internetowych: www.zielonestrefy.pl oraz www.ideatech.org.pl

Skip to content