ideaTECHforum „OZE w trudnych czasach”

 Kategoria: ideaTECHforum

17 marca br. miała miejsce kolejna edycja ideaTECHforum „Śniadania z czystą energią”. Tym razem na zaproszenie Stowarzyszenia ideaTECH oraz firmy S&P Group do gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przybyli przedsiębiorcy związani przede wszystkim z sektorem energetycznym, budowlanym, bankowym oraz przedstawiciele samorządów województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Celem seminarium było przedstawienie obecnej sytuacji prawnej w Polsce oraz ukazanie różnych rozwiązań ekonomiczno-technicznych związanych z inwestycjami w branży odnawialnych źródeł energii. Istotnymi zagadnieniami, które cieszyły się dużym zainteresowaniem były m.in. wymiana doświadczeń związanych z procesem inwestycyjnym, małoskalowe instalacje fotowoltaiczne, czy problemy komunikacyjne na linii inwestor-lokalne władze.

Duża aktywność w licznych dyskusjach zaproszonych gości po raz kolejny pozwala sądzić, że inicjatywy takie jak ideaTECHforum są potrzebne ze względu na poszukiwanie wiedzy w tematyce OZE przez przedstawicieli biznesu oraz samorządowców.

„Frekwencja oraz aktywne uczestnictwo gości pokazują, że warto organizować takie eventy. ideaTECHforum ma na celu przede wszystkim przekazywać praktyczną wiedzę i ukierunkować uczestników na dobry kurs w, czasem skomplikowanym, świecie odnawialnych źródeł energii” – mówi Grzegorz Mental, koordynator projektu ideaTECHforum.

Wiele kontrowersji w Polsce wywołują aspekty społeczne związane z lokalizacjami farm wiatrowych, co zostało podniesione przez inwestorów z tego sektora. Ta tematyka była także szeroko omawiana podczas seminarium: „W codziennej pracy przy inwestycjach w OZE natrafiamy bardzo często na wiele przeszkód, tych racjonalnych i mniej racjonalnych. Ważne są argumenty, chęć kompromisu i wiedza” – stwierdza prof. dr hab. Ireneusz Soliński z Małopolsko Podkarpackiego Klastra Czystej Energii.

Kolejnym bardzo ważnym problemem jest od długiego czasu nieuregulowana sytuacja prawna rynku odnawialnych źródeł energii, stwarzająca liczne bariery dla inwestorów. Na seminarium zostały omówione przykłady rozwiązań legislacyjnych w niektórych krajach UE oraz ostatni projekt polskiej ustawy, który wywołuje wiele uzasadnionych emocji. „Gros osób, w tym polityków, jest zgodnych co do tego, iż poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, innowacji w sektorze energetycznym etc. przy wspólnym działaniu instytucji finansowych, naukowych i podmiotów gospodarczych jest jak najbardziej realna. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że rozwój branży OZE w Polsce będzie widoczny tylko pod warunkiem, że ustabilizuje się obecna sytuacja legislacyjna, która da przejrzysty obraz m.in. inwestorom i konsumentom. Nie wspominając już w tym miejscu np. o realizacji wymagań Pakietu Klimatycznego”– ocenia Piotr Pizło z zarządu firmy S&P Group.

Podczas swoich wystąpień prelegenci bardzo często odwoływali się do swoich branżowych doświadczeń, co było interesujące dla przedsiębiorców, zarówno obecnych od lat na rynku OZE jak i analizujących możliwości inwestycyjne związane z fotowoltaiką i energetyką wiatrową lub szukających rozwiązań oszczędności zużycia ciepła i energii dla swoich firm.

Kolejne spotkanie z cyklu  ideaTECHforum odbędzie się już w kwietniu.

Skip to content