Międzynarodowa konferencja naukowa: Innowacyjne technologie konwersji promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe

 Kategoria: Bez kategorii

Stowarzyszenie ideaTECH wraz S&P Group było organizatorem międzynarodowej konferencji w dniach 13 i 14 maja br. w Krakowie pn. „Innowacyjne technologie konwersji promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe”. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki i biznesu, zaproszeni z całego świata. W wydarzeniu wzięło udział ok. 150 osób. Konferencja objęła następujące obszary:

  • wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do produkcji ciepła;
  • czynniki wzrostu wydajności produkcji ciepła;
  • układy hybrydowe i ich perspektywy rozwoju w polskich warunkach;
  • efektywność ekonomiczna i konkurencyjność produkcji ciepła w kolektorach słonecznych i panelach PV;
  • tendencje rozwojowe w techn. produkcji kolektorów słonecznych oraz fotowoltaiki.

Serdecznie dziękujemy licznie zgromadzonemu gremium za udział w wydarzeniu.

Skip to content