Seminarium ideaTECHforum: Czy energia słoneczna jest już energią teraźniejszości?

 Kategoria: Seminaria

Tematyka seminarium z cyklu ideaTECHforum „Czy energia słoneczna jest już energią teraźniejszości?” zgromadziła w dniu 9 listopada w Gmachu Głównym Akademii Górniczo-Hutniczej liczne audytorium. W trakcie spotkania, które oficjalnie rozpoczął prof. Ireneusz Soliński – Przewodniczący Zespołu Sterującego Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii przy AGH oraz Ekspert firmy S&P Group omówiono konkretne dane dotyczące eksploatacji przydomowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kWp oraz zaprezentowano analizę danych pochodzących z Laboratorium Słoneczno – Wiatrowego zlokalizowanego na AGH. Pierwszej z prezentacji dokonał W-ce Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Józef Kała. Omówione zostały konkretne pomiary oraz dane, dzięki czemu zaobserwować można było min. wydajność modułów oraz prognozowany zwrot inwestycji. Drugiej z prezentacji dokonał doktorant Mateusz Matusik – omówione zostały parametry Laboratorium: w jaki sposób funkcjonują dane urządzenia w skali całego roku oraz jakie są najważniejsze korzyści z możliwości stałego monitorowania procesu produkcji energii pochodzącej zarówno ze słońca jak i z wiatru.

Atrakcją dla zgromadzonych była również możliwość zapoznania się z bliska z technologią elektrycznego samochodu marki Tesla Model S.

Organizatorami wydarzenia byli Stowarzyszenie ideaTECH, S&P Group oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Dane do prelekcji tematycznych wzięto z projektu NCBiR nr POIG.01.03.01-30-056/12, pn.: “Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne”

Więcej informacji na stronie projektu: www.wiet-poig.agh.edu.pl

Skip to content