Seminarium ideaTECHforum: Wsparcie projektów nieinwestycyjnych

 Kategoria: Seminaria

Możliwości finansowego wsparcia projektów nieinwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska były głównym tematem seminarium z cyklu ideaTECHforum, które odbyło się po raz kolejny w Klubie Profesora na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Podczas spotkania omówiono w szczególności ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a także działalność oraz misję Stowarzyszenia ideaTECH.

Stowarzyszenie stawiając sobie za cel propagowanie idei zielonej energii, z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa i przedsiębiorstw ” – stwierdził prof. Ireneusz Soliński, Przewodniczący Małopolsko – Podkarpackiego Klastra Czystej Energii. „Jego działalność stanowi doskonały przykład współpracy biznesu z nauką” – kontynuował.

Prelegenci, zwłaszcza Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Krakowie – Józef Kała oraz Prezes Stowarzyszenia ideaTECH – Grzegorz Mental zwrócili uwagę na istotę współpracy w aspekcie realizowania zadań pro-ekologicznych. Jak podkreślali, jedynie zwarta i trwała struktura kontaktów i komunikacji pomiędzy inwestorami, instytucjami a społecznością lokalną może sprawić, że dotychczasowe – pełne nieufności myślenie nt. zielonej energii przerodzi się w rzeczywiste działania, skutkujące powstawaniem nowych instalacji OZE. Ich liczba w Polsce jest nadal niewystarczająca, aby stanowiły realną alternatywę dla całego systemu energetycznego kraju, co w dzisiejszej sytuacji tego regionu Europy staje się kluczowym elementem formułowania polityki zagranicznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za wizytę a także za udział w merytorycznej dyskusji.

Skip to content