Zapytanie ofertowe na przygotowanie prelekcji tematycznej na konferencję ideaTECHforum

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko” w ramach Działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie: przygotowanie prelekcji tematycznej na konferencję ideaTECHforum podsumowującą cykl warsztatów pn. Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 r.

Harmonogram realizacji zamówienia: referat w wersji elektronicznej przekazany do dnia 20.11.2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 30.08.2018 r. do godz. 16:00

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl

Załączniki:

zalacznik_nr_3_-_zapytanie_ofertowe_wystpienie_na_konferencji_27-listopada_2018-r.

zalacznik_nr_4_-_wzr_oferty_cenowej_prelekcja

Skip to content