Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi związanej z promowaniem wydarzenia pn. Ekologiczne metody renowacji sieci podziemnych / Konferencja CIPP Technology Days 2019 w czasopiśmie branżowym

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Ekologiczne metody renowacji sieci podziemnych / Konferencja CIPP Technology Days 2019”  zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie promowania wydarzenia pn. Ekologiczne metody renowacji sieci podziemnych / Konferencja CIPP Technology Days 2019 w czasopiśmie branżowym, w skład której wchodzi:

  • kolportaż (wrzutka) ulotek w czasopiśmie branżowym lub reklama ½ strony pion lub poziom (nakład min. 10 tys.);
  • reklama – 4 strony w czasopiśmie branżowym (2 x rozkładówka).

Konferencja odbędzie się w dniach 9 – 11 stycznia 2019 r. we Wrocławiu

Harmonogram realizacji zamówienia: od dnia zlecenia realizacji zamówienia/podpisania umowy w nieprzekraczalnym terminie do 08.01.2019 r. (więcej informacji w załączniku)

Termin składania ofert: do dnia 23.11.2018 r. do godz. 16:00

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać na adres biura Stowarzyszenia ideaTECH, tj. 30-644 Kraków, ul. Wiktora Heltmana 19 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl

Załączniki:

zalacznik_nr_3_-_zapytanie_ofertowe

zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego


Aktualizacja 19.11.2018 r.

Informujemy, że na podstawie uzyskanych zgłoszeń, dokonano wyboru firmy, która wykona obsługę organizacyjną w przedmiocie zapytania ofertowego. Wpłynęły 1 ważna oferta, pozostałe 2 pozyskano jako cenniki z sieci Internet.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił podmiot:

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

ul. Samuela Lindego 14, 30-148 Kraków

Skip to content