Dotacje i fundusze unijne
Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.
Edukacja
Podejmujemy działania edukacyjne samodzielnie oraz w partnerstwie z przedsiębiorstwami, instytucjami szkoleniowymi, otoczenia biznesu oraz na indywidualne zlecenia.
ideaTECHforum
ideaTECHforum stwarza doskonałą szansę na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz wzbogacenie swojej wiedzy i oferty.
Konferencje i szkolenia
Zapewniamy kompleksową organizację konferencji, szkoleń oraz warsztatów.
Nowe technologie
Fundamentalne zmiany poziomu życia społeczeństw, rozwoju organizacji i przedsiębiorstw oparte są bardzo często na wszelkich odkryciach i wynalazkach.
OZE
Odnawialne źródła energii i ekologia to pojęcia, które bardzo często pojawiają się w dyskusji publicznej.

Oferta

Dotacje i fundusze unijne
Dotacje i fundusze unijne
Dotacje i fundusze unijne
Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych...
Edukacja
Edukacja
Edukacja
Podejmujemy działania edukacyjne samodzielnie oraz w partnerstwie z przedsiębiorstwami, instytucjami szkoleniowymi także na indywidualne zlecenia...
Innowacje, rozwój i komercjalizacja badań
Innowacje, rozwój i komercjalizacja badań
Innowacje, rozwój i komercjalizacja badań
Fundamentalne zmiany poziomu życia społeczeństw, rozwoju organizacji i przedsiębiorstw oparte są bardzo często na wszelkich odkryciach i wynalazkach...
Konferencje i szkolenia
Konferencje i szkolenia
Konferencje i szkolenia
W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszej kadry zapewniamy kompleksową organizację: eventów, konferencji, szkoleń, warsztatów...
Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii i ekologia to pojęcia, które bardzo często pojawiają się w dyskusji publicznej...
Projekty społeczno - kulturalne
Projekty społeczno - kulturalne
Projekty społeczno - kulturalne
Stowarzyszenie ideTECH w ramach swojej działalności nie tylko skupia się na ekologii, energetyce i nowych technologiach...
oferta-4

ideaTECHforum

ideaTECHforum -„Śniadania z Czystą Energią” to autorska formuła integracji biznesu z nauką, organizowana we współpracy z Małopolsko – Podkarpackim Klastrem Czystej Energii oraz Akademią – Górniczo Hutniczą w Krakowie.

Aktualności