Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO wspiera Stowarzyszenie ideaTECH

 Kategoria: Bez kategorii

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie ideaTECH otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030. Projekt, który zyskał wsparcie, wpisuje się w priorytet 1a programu, czyli „Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego”.

Szczegóły dotacji:

  • Nazwa zadania publicznego: Rozwój instytucjonalny i misyjny Stowarzyszenia ideaTECH.
  • Cel zadania: Zrównoważony rozwój, czyste powietrze, czyste środowisko – zadbajmy o przyszłe pokolenia.
  • Wartość dofinansowania: 353 000,00 PLN.
  • Całkowita wartość zadania: 353 000,00 PLN (koszty kwalifikowane).

O projekcie:

Projekt Stowarzyszenia ideaTECH koncentruje się na budowaniu silnej marki w sektorze ekologicznym i ochrony środowiska, szczególnie na rynku konferencyjnym i usługowo-doradczym. Główne działania, które zostaną podjęte dzięki otrzymanemu grantowi, obejmują:

  • Opracowanie strategii rozwoju organizacji.
  • Wynajem profesjonalnego biura obsługi.
  • Tworzenie nowych stanowisk pracy i zatrudnienie etatowego personelu.
  • Realizacja działań promocyjnych, w tym kampanii w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn), kampanii bannerowej na portalu branżowym, produkcji i emisji spotu promocyjnego oraz druku materiałów promocyjnych.
  • Uzyskanie certyfikatów umożliwiających świadczenie usług doradczo-szkoleniowych poprzez Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

Projekt ten ma na celu nie tylko rozwój samego Stowarzyszenia ideaTECH, ale również przyczynia się do szerzenia świadomości ekologicznej i promowania zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że wsparcie to przyniesie długofalowe korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla całego społeczeństwa, dbając o nasze wspólne środowisko naturalne.

Skip to content