XVIII Międzynarodowa Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa” 2020

 Kategoria: Konferencje

Stowarzyszenie ideaTECH wraz z Wydawnictwem INŻYNIERIA sp. z o.o. kolejny raz zorganizowały wydarzenie pn. Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA.

Wydarzenie miało miejsce w dniach 08-10 września 2020 r. w Tomaszowicach koło Krakowa. Konferencja tym razem odbyła się we wrześniu, a nie w czerwcu jak co roku. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firm inwestorskich, wykonawcy, producenci i dystrybutorzy maszyn, urządzeń oraz technologii, projektanci, a także przedstawiciele środowisk akademickich. Tegoroczna edycja przyciągnęła łącznie 429 osób zarejestrowanych jako uczestników (w wersji tradycyjnej oraz online), którzy mieli okazję wysłuchać 20 referatów i prezentacji. Znaczna ilość osób przybyła również na teren, gdzie była organizowana konferencja, by obejrzeć wystawę maszyn, urządzeń oraz osprzętu stosowanego w pracach bezwykopowych oraz po to, aby porozmawiać z przedstawicielami firm z branży.

Zaznaczyć należy, iż tegoroczna konferencja odbyła się w trybie hybrydowym ze względu na sytuację epidemiczną jaka panuje w całym kraju od miesiąca marca 2020 r. Organizatorzy konferencji postanowili konferencję przeprowadzić w sposób tradycyjny, ale z wykorzystaniem systemów informatycznych umożliwiających transmisję konferencji w sieci online.

Poza wystąpieniami w formie referatów i prezentacji, istotną część wydarzenia stanowiły panele dyskusyjne, poruszające bieżące problemy, z jakimi zmagają się przedstawiciele branż uczestniczący w wydarzeniu. Tym razem dyskusje panelowe skupione były na zagadnieniu CSR w branży inżynieryjnej, technologicznych aspektach zastosowania metody HDD, zastosowaniu technologii bezwykopowych w różnych krajach itp. – dyskusje stanowiły podsumowanie tematów omawianych w poszczególnych sesjach.

Oprócz sesji odbyły się również warsztaty, podczas których szczegółowo omówione zostały poszczególne technologie bezwykopowe w formule ABC. Ponadto co roku w ramach tego wydarzenia organizowane są pokazy technologii na żywo, które dają uczestnikom jedyną w Polsce możliwość zaobserwowania procesów technologicznych w praktyce oraz zapoznania się z działaniem maszyn i urządzeń stosowanych w branży bezwykopowej.

Organizatorzy wydarzenia, tj. Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie ideaTECH, serdecznie dziękują Sponsorom i Patronom za umożliwienie organizacji Konferencji w takim kształcie. Podziękowania należą się też wszystkim Prelegentom, za chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także Uczestnikom, którzy tak licznie przybyli na spotkanie, czy to do Tomaszowic, czy też online.

Skip to content