Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko. Podpisaliśmy umowę z NFOŚiGW

 Kategoria: Projekty

Stowarzyszenie ideaTECH, w ramach wyznaczonych celów statutowych, realizować będzie w dniach od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku projekt pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”. Otrzymał on pozytywną ocenę w konkursie nr
POIS/2.4.5/2/2015 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja, skutkującą przyznaniem dofinansowania w kwocie 235 647,45 zł.

Podczas oficjalnego spotkania w dniu 23 października br., Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Pan Roman Wójcik oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH Pan Grzegorz Mental podpisali umowę nr POIS.02.04.00-00-0067/16-00 dotyczącą realizacji tego przedsięwzięcia.

Głównym celem projektu, jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej wśród przedsiębiorców, tworzenia i realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin a przede wszystkim, przekazanie założeń dotyczących koncepcji tzw. Zielonych stref.

Przedsięwzięcie zakłada zakłada zorganizowanie 2 konferencji ideaTECHforum oraz 10 spotkań warsztatowych na terenie małopolskich gmin oraz szereg działań informacyjnych, w tym stworzenie wortalu tematycznego.

Informacje o naborze i źródle dofinansowania znajdą Państwo tutaj.

Liczymy na owocną i długotrwałą współpracę.

Skip to content