Zielone strefy energetyczne

 Kategoria: Projekty, Warsztaty

Stowarzyszenie ideaTECH od stycznia 2018 r. realizuje projekt pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”, dofinansowany ze środków unijnych w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020.

Głównym celem przedsięwzięcia, jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej wśród przedsiębiorców, tworzenia i realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin, a przede wszystkim, przekazanie założeń dotyczących koncepcji tzw. zielonych stref energetycznych.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców oraz do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. małopolskiego. Zakłada on realizację w 2018 roku dwóch konferencji naukowych w Krakowie (marzec i grudzień) oraz cyklu 10 warsztatów (marzec – listopad) na terenie małopolskich gmin.

Organizatorzy przedsięwzięcia wyszli z założenia, że tylko ścisła współpraca i kooperacja tych dwu środowisk (przedsiębiorców i samorządowców) będzie w stanie trwale oddziaływać na środowisko naturalne, poprzez zastosowanie wskazówek zdobytych w trakcie organizowanych warsztatów tematycznych oraz konferencji naukowych.

Głównymi beneficjentami Projektu są:
• jednostki samorządu terytorialnego oraz społeczności lokalne, mające bezpośredni wpływ na ograniczenie niskiej emisji;
• przedsiębiorstwa, zainteresowane poprawą efektywności energetycznej w obrębie swojej działalności.

Korzyści uczestników Projektu:
• zdobycie specjalistycznej wiedzy, dzięki której łatwiejsze stanie się wdrożenie na terenie swojej gminy czy przedsiębiorstwa energooszczędnych rozwiązań;
• otrzymanie monografii wieloautorskiej zawierającej kompendium wiedzy dotyczącej tematyki niniejszego przedsięwzięcia;
• dostęp do dedykowanych oraz dodatkowych materiałów edukacyjnych w panelu e-learningowym w serwisie internetowym;
• poszerzenie wiedzy na temat aktualnych form dofinansowania w zakresie przedstawionej tematyki szkoleniowej;
• bezpłatne konsultacje w ramach udziału w warsztatach.

Zapraszamy do współpracy gminy oraz przedsiębiorstwa zainteresowane rolą gospodarza, a także uczestnictwem w spotkaniach warsztatowych.

Więcej informacji na stronie: www.zielonestrefy.pl

 

 

Skip to content