Relacja z konferencji | I Konferencja inaugurująca cykl warsztatów: Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko

 Kategoria: Projekty, Warsztaty

W dniu 23.03.2018 r. odbyła się Konferencja inaugurująca cykl warsztatów w ramach projektu „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”. Spotkanie miało miejsce na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

O godzinie 9.00 rozpoczęła się rejestracja zaproszonych gości, a o 9.30 nastąpiło otwarcie obrad. W pierwszej kolejności goście zostali powitani przez kierownictwo Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców – patrona merytorycznego Projektu. Następnie mgr inż. Kinga Turoń krótko scharakteryzowała projekt, wraz z omówieniem finansowania oraz przedstawiła program spotkania.

Pierwszy referat pt. „Koncepcja Zielonych stref energetycznych” wygłosił prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Podczas prelekcji przedstawił rozwój różnego rodzaju stref ekologicznych na obszarze Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, a następnie przedstawił autorski projekt Zielonych stref energetycznych, opracowany przez Stowarzyszenie ideaTECH, we współpracy z Małopolsko-Podkarpackim Klasterm Czystej Energii oraz pracownikami Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców AGH.

Kolejną prelekcję, dotyczącą możliwości implementacji, na terenie gmin Małopolski, różnego rodzaju rozwiązań z dziedziny OZE, wygłosił dr inż. Bartosz Soliński z Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Po wygłoszeniu referatu wywiązała się ożywiona dyskusja, zadawano wiele pytań i zostało wyjaśnionych wiele kwestii interesujących przybyłych gości. Po tym wystąpieniu nastąpiła krótka przerwa, podczas której uczestnicy nadal prowadzili ożywione dyskusje w mniejszych grupach.

Po przerwie uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia dr inż. Tomasza Fiszera (specjalisty ds. efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska w budownictwie, przemyśle i transporcie, audytor energetyczny, trener i szkoleniowiec), które dotyczyło aspektów prawnych rozwoju Zielonych stref energetycznych. Słuchacze zostali poinformowani o przepisach dotyczących rozwoju OZE, ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia efektywności energetycznej w różnych dziedzinach naszego życia.

Ostatnie wystąpienie, dotyczyło możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje proekologiczne ze źródeł krajowych i zagranicznych. Referat wygłosił mgr inż. Józef Kała, wieloletni wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Po tym wystąpieniu uczestnicy Konferencji zostali zaproszeni do dyskusji na tematy poruszone w trakcie wystąpień. Następnie podano lunch i nastąpiło zakończenie spotkania.

Wśród prawie pięćdziesięciu uczestników Konferencji znaleźli się m.in. przedstawiciele Samorządów z terenu woj. Małopolskiego, przedstawiciele małopolskich przedsiębiorstw, pracownicy WFOŚiGW w Krakowie oraz pracownicy i studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Skip to content