II Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA – ODPADY ŚRODOWISKO ATMOSFERA

 Kategoria: Konferencje

W terminie 20-21 kwietnia 2016 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej organizowana będzie II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OSA. Wydarzenie to dedykowane jest studentom, doktorantom oraz pracownikom naukowym kierunków związanych z szeroko pojętą tematyką środowiska.

Konferencja poświęcona jest trzem głównym tematom:

  • Odpady – problematyka odpadów opakowaniowych, technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające z budowy spalarni, współpraca spalarni z miejskim systemem ciepłowniczym, recykling odpadów;
  • Środowisko – tematy związane z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewnictwem, oczyszczaniem ścieków oraz uzdatnianiem wody, a także energooszczędne budownictwo;
  • Atmosfera – zagadnienia filtracji powietrza, ochrony jakości powietrza, instalacji przemysłowych, metodyki pomiarów zanieczyszczeń, a także smogu w Krakowie.

Za organizację wydarzenia odpowiadają Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa „Equilibrium” oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami, działające na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Wydarzenie jest efektem dużego zainteresowania I edycją, podczas której wygłoszono ponad 20 referatów o bardzo szerokim zakresie tematycznym. Zostało objęte patronatem Rektora Politechniki Krakowskiej – prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska – prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Tegoroczna edycja zostanie zorganizowana w standardzie Zielonego Wydarzenia. Oznacza to, że negatywny wpływ na środowisko związany z organizacją i przeprowadzeniem konferencji będzie ograniczony, a dzięki współpracy z Fundacją Aeris Futuro emisje dwutlenku węgla zostaną poddane offsetowi.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radio Kraków. Patronat nad wydarzeniem objęły też: wydawnictwo Seidel-Przywecki, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, fundacja Recal, Aeris Futuro oraz nasza organizacja: Stowarzyszenie ideaTECH, czasopisma: Chłodnictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja, Rynek Instalacyjny, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Magazyn Instalatora oraz InstalReporter oraz portale GramWZielone.pl, Ogrzewnictwo.pl, Klimatyzacja.pl, PoradnikProjektanta.pl,  DlaStudenta.pl,  Odnawialne-Firmy.pl, Oze.pl oraz Inzynieria-Sanitarna.com.pl.

Szczegóły dotyczące konferencji znaleźć można na stronie internetowej: www.osa.wis.pk.edu.pl oraz profilu facebook. Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką ochrony środowiska lub chcesz przestawić swój dorobek, to wydarzenie jest dla ciebie!

Przy współpracy komitetu organizacyjnego oraz Małopolskiego Centrum i Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego organizowane jest także wydarzenie towarzyszące pod hasłem „Dni Otwarte Nowoczesnych Technologii”. Wydarzenie to odbędzie się 22 kwietnia 2016 w budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, mieszczącym się na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

Dzień otwarty ma na celu pokazanie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w branży inżynierii środowiska przez ekspertów znanych firm z polskiego rynku. W czasie trwania imprezy przewidywane są warsztaty techniczne, pokazy realizowane przez znane firmy oraz oprowadzanie po budynku MLBE, który jest unikatowym centrum naukowo-badawczym, służącym badaniom nad zagadnieniami energooszczędności w budownictwie, pracy instalacji wewnętrznych czy komfortu cieplnego.

20-21 kwietnia – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady – Środowisko – Atmosfera”

22 kwietnia – Dni Otwarte Nowoczesnych Technologii

Zapraszamy do odwiedzenia konferencji oraz udziału czynnego, zarówno w jej trakcie jak również towarzyszącym dniu otwartym m.in. przez wygłoszenie referatów tematycznych czy realizację stanowiska pokazowego w trakcie trwania wydarzenia.

Skip to content