Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9 kWp w Igołomii k. Krakowa

 Kategoria: Dotacje i fundusze unijne, Odnawialne źródła energii, Projekty

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w okresie marzec – czerwiec 2020 r. w miejscowości Igołomia, w powiecie krakowskim, województwie małopolskim. Inwestycja powstała w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA. Całkowita wartość projektu (łącznie z wymianą oświetlenia na energooszczędne) to 288 510,00 zł., a dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 187 648,78 zł. (80% kosztów kwalifikowanych).

W ramach projektu wykonano budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Igołomia, która przeznaczona będzie do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby (przedsiębiorstwo z branży rolniczej), a także modernizację oświetlenia na energooszczędne, ledowe systemy źródeł światła. Nominalna moc instalacji to 39,9 kWp (133 paneli PV, każdy o mocy 300 W). Jeżeli natomiast chodzi o oświetlenie, to wymianie zostało poddanych 44 punktów świetlnych. Wynikiem tego działania, będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 42% u przedsiębiorcy, tym samym mniejsze zanieczyszczenia powietrza i mniejsze koszty związane z rachunkami za energię elektryczną.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, ponieważ wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej, należy do potocznie nazywanych odnawialnych i czystych źródeł energii, a te cechują się nieemisyjnością szkodliwych pyłów i gazów oraz innych zanieczyszczeń. Tym samym, przedsiębiorca z Igołomii ograniczy pobór energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł, opartych o węgiel kamienny i brunatny. Szacowana wielkość redukcji emisji CO2 wyniesie w niniejszym projekcie 27,30 ton/rok.

Planowane zakończenie realizacji projektu ze środków europejskich to lipiec/sierpień 2022 r.

Skip to content