XXII Konferencja Automatyków – Automatyka w inżynierii środowiska

 Kategoria: Konferencje

W dniach 21 – 23 maja br. w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbyła się po raz 22-gi Konferencja Automatyków. Tym razem głównym hasłem wydarzenia była „Automatyka w inżynierii środowiska”. Stowarzyszenie ideaTECH, miało przyjemność kolejny raz być współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Jak co roku, patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – były Rektor AGH, aktualnie Profesor w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa , Członek Rzeczywisty PAN, Doktor Honoris Causa 13 – tu uczelni krajowych i zagranicznych.

W Konferencji wzięło udział blisko 260 uczestników, a byli to m.in. przedstawiciele nauki z AGH, Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej, kadra inżynierska największych zakładów przemysłowych i biur projektowych głównie z regionu Polski południowo – wschodniej, przedstawiciele Organizatorów – Prezesi, Dyrektorzy, profesorzy, badacze oraz studenci małopolskich uczelni wyższych oraz reprezentanci prasy technicznej i portali internetowych.

Tematyka tegorocznych obrad dotyczyła przede wszystkim:
  1. Roli automatyki przemysłowej i pomiarów w racjonalnym użytkowaniu mediów energetycznych i ochronie środowiska.
  2. Problematyki efektywnego wykorzystania energii w aspekcie ochrony środowiska – wymiana doświadczeń .
  3. Podniesienia świadomości ekologicznej i uświadomienie negatywnego wpływu nieracjonalnego użytkowania energii na środowisko naturalne.
  4. Popularyzacji innowacyjnych, efektywnych energetycznie rozwiązań w przemyśle.
  5. Poznania dostępnych źródeł dofinansowania rozwiązań energooszczędnych
  6. Ochrony środowiska naturalnego poprzez wdrażanie systemów automatyki i pomiarów.
  7. Wspierania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
  8. Podniesienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
  9. Wzmacniania potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
  10. Zmniejszenia energochłonności pierwotnej PKB polskiej gospodarki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Mamy nadzieję na spotkanie w przyszłym roku, na XXIII edycji naszej konferencji.

Skip to content