XXIII Konferencja Automatyków w Rytrze

 Kategoria: Konferencje

Jak co roku, w dniach 21 – 22 maja 2019 r., Stowarzyszenie ideaTECH miało przyjemność współorganizować wraz z firmą Skamer-ACM z Tarnowa już XXIII Konferencję Automatyków. Hasłem tegorocznego wydarzenia było: „Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków”. Przygotowane referaty przybliżyły tematykę, a zaprezentowane przez firmy biorące udział w Konferencji rozwiązania pomogą w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

W Konferencji udział wzięli: Przedstawiciele Wyższych Uczelni Technicznych, przedstawiciele przemysłu, biur projektowych, przedstawiciele prasy technicznej i branżowych portali internetowych, producenci i integratorzy systemów pomiarów i automatyki przemysłowej.

Część naukową zapewnili profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej, oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Oświęcimia i Tarnowa, którzy w swoich referatach poruszali problematykę automatyki i ochrony środowiska z punktu widzenia badań naukowych Na czele delegacji naukowej stał profesor Ryszard Tadeusiewicz, który objął Konferencję patronatem merytorycznym z wykładem „Automat wspomagający tworzenie dębowych lasów”.

Mgr inż. Artur Sadzik reprezentujący Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii przedstawił Platformę Przemysłu Przyszłości jako inicjatora i integratora krajowego ekosystemu Przemysłu 4.0. Następnie prof. dr  hab. inż. Jan Maciej Kościelny z Politechniki Warszawskiej omówił zaawansowaną diagnostykę w Przemyśle 4.0. Prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus reprezentujący Politechnikę Rzeszowską przedstawił tendencje rozwojowe środowisk inżynierskich dla systemów sterowania. Współczesne systemy pomiarowe parametrów środowiska przedstawił prof. dr  hab. inż. Tadeusz Skubis z Politechniki Śląskiej. Temat tegorocznego wykładu prof. dr  hab. inż. Ireneusz Solińskiego – naszego szefa ekspertów, to: ”Model integracji planowania rozwoju sieci przesyłowych energii elektrycznej z zielonymi strefami energetycznymi”.

Znaczenie materiałów inżynierskich w automatyce omówił profesor Igor Kurytnik  z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Oświęcimia. Następnie Prodziekan  ds. Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie dr inż. Andrzej Izworski omówił rolę automatyki w medycynie. Dr Rafał Solecki reprezentujący Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawił „Możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie OZE i B+R”. Z kolei inną ścieżkę dofinasowania zadań w kontekście likwidacji niskiej emisji ze środków WFOŚiGW w Krakowie zaprezentował dr inż. Paweł Korczak . Wykład tematyczny „Ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków” wygłosił przedstawiciel firmy Skamer-ACM z Tarnowa mgr inż. Paweł Tomaszewski .

Pozostała część została przeznaczona dla producentów systemów automatyki, którzy prezentowali nowości w swojej ofercie oraz rozwiązania mające swoje zastosowanie w inżynierii środowiska.

Łącznie w spotkaniu wzięło udział ok. 250 osób w tym: 125 Przedstawicieli z  zakładów przemysłowych i biur projektowych, 24 Przedstawicieli Nauki, Prasy Technicznej, i Gości między innymi z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, WFOŚiGW, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, SEP-u itp., 63  Przedstawicieli Organizatorów oraz obsługa.

Kolejny dzień konferencji to tradycyjnie warsztaty i targi pomiarów automatyki.

Niezmiennie od 23 lat wszyscy wyjeżdżają z Rytra bogatsi w wiedzę i odliczają czas do kolejnej Konferencji.

Materiały konferencyjne do pobrania oraz szczegółowe sprawozdanie zostaną zamieszczone na stronie Konferencji Automatyków.

www.konferencjaautomatykow.pl

Zapraszamy za rok!

Skip to content