Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi asystent merytoryczny projektu

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko” w ramach Działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie: Asystent merytoryczny projektu pn. Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko (szczegółowy opis w załączniku zapytanie_ofertowe_asystent_merytoryczny)

Harmonogram realizacji zamówienia: w okresie od 03.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 02.01.2018 r. do godz. 20:00.

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl (w temacie wiadomości proszę podać: Asystent merytoryczny projektu)

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_asystent_merytoryczny

wzor_oferty_cenowej_asystent_merytoryczny


Aktualizacja 02.01.2018 r.

Informujemy, że na podstawie uzyskanych zgłoszeń, dokonano wyboru asystenta merytorycznego projektu. Wpłynęły 3 oferty, w tym 3 ważne. Rozkład punktowy wyglądał następująco:

  1. oferta wygrywająca – 84,00 punkty
  2. oferta nr 2 – 36,18 punktów
  3. oferta nr 3 – 68,84 punktów

Osoby, które przesłały odpowiedzi do niniejszego zapytania, zostały powiadomione drogą elektroniczną o wyniku postępowania.

Skip to content