ZAPYTANIE OFERTOWE NA zredagowanie 100 stronicowej publikacji książkowej projektu

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko” w ramach Działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie: zredagowanie 100 stronicowej publikacji książkowej projektu przez 8 autorów.

Harmonogram realizacji zamówienia: do 40 dni od potwierdzenia przekazania przez Zamawiającego informacji o przyjęciu warunków oferty.

Termin składania ofert: do dnia 09.01.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl (w temacie wiadomości proszę podać: Monografia wieloautorska)

Załączniki:

zapytanie_ofertowe_zredagowanie_100_stronicowej_publikacji

wzór_oferty_cenowej_monografia


Aktualizacja 10.01.2018 r.

Informujemy, że na podstawie uzyskanych zgłoszeń, dokonano wyboru zespołu redakcyjnego. Wpłynęło 16 ofert.

 1. oferta wygrywająca – 92,5 punktów
 2. oferta wygrywająca – 91,66 punktów
 3. oferta wygrywająca – 91,66 punktów
 4. oferta wygrywająca – 91,66 punktów
 5. oferta wygrywająca – 88,95 punktów
 6. oferta wygrywająca – 87,02 punktów
 7. oferta wygrywająca – 85,67 punktów
 8. oferta wygrywająca – 82,47 punktów
 9. oferta odrzucona – 74,54 punktów
 10. oferta odrzucona – 74,36 punktów
 11. oferta odrzucona – 72,50 punktów
 12. oferta odrzucona – 67,04 punktów
 13. oferta odrzucona – 66,66 punktów
 14. oferta odrzucona – 64,29 punktów
 15. oferta odrzucona – 62,50 punktów
 16. oferta odrzucona – 58,65 punktów

Osoby, które przesłały odpowiedzi do niniejszego zapytania, zostały powiadomione drogą elektroniczną o wyniku postępowania.

Skip to content