Zapytanie ofertowe na przygotowanie prelekcji tematycznej na konferencję ideaTECHforum

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko” w ramach Działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie: przygotowanie prelekcji tematycznej na konferencję ideaTECHforum.

Konferencja odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r.

Harmonogram realizacji zamówienia: do dnia 20.03.2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 02.03.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl

Załączniki:

zalacznik_nr_3_-_zapytanie_ofertowe_prelekcja

zalacznik_nr_4_-_wzr_oferty_cenowej_prelekcja


Aktualizacja 03.03.2018 r.

Informujemy, że na podstawie uzyskanych zgłoszeń, dokonano wyboru 4 prelegentów. Wpłynęło 8 ofert.

  1. oferta wygrywająca – 100,00 punktów
  2. oferta wygrywająca – 98,29 punktów
  3. oferta wygrywająca – 95,00 punktów
  4. oferta wygrywająca – 85,00 punktów
  5. oferta odrzucona – 73,95 punktów
  6. oferta odrzucona – 71,00 punktów
  7. oferta odrzucona – 66,67 punktów
  8. oferta odrzucona – 63,70 punktów

Osoby, które przesłały odpowiedzi do niniejszego zapytania, zostały powiadomione drogą elektroniczną o wyniku postępowania.

Skip to content