Zapytanie ofertowe na rejestrację video 2-óch konferencji oraz 10 warsztatów, a także sporządzenie dokumentacji fotograficznej projektu

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko” w ramach Działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie: rejestracja video 2-óch konferencji oraz 10 warsztatów, a także sporządzenie dokumentacji fotograficznej projektu.

Harmonogram realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 15.03.2018 r. (czwartek), do godz. 20:00

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl

Załączniki:

zalacznik_nr_3_-_zapytanie_ofertowe_rejestracja

zalacznik_nr_4_-_wzor_oferty_cenowej_rejestracja


Aktualizacja 15.03.2018 r.

Informujemy, że na podstawie uzyskanych zgłoszeń, dokonano wyboru firmy, która podejmie się wykonania zlecenia w przedmiocie zapytania ofertowego. Uzyskano 13 ofert, z czego 10 uznano za ważnych, a 3 odrzucono z powodu niespełnienia kwalifikacji Oferenta.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił podmiot:

Krzysztof Brożek REGIORAPORT

Pawlikowice 42, 32-020 Wieliczka

Skip to content