ZAPYTANIE OFERTOWE NA wynajem sali na konferencję ideaTECHforum dla 50 osób

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko” w ramach Działania: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020, Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na załączone zapytanie ofertowe do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje realizację usługi w zakresie: wynajem sali na konferencję ideaTECHforum dla 50 osób w ramach projektu pn. Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko.

Harmonogram realizacji zamówienia: 23.03.2018 r.

Termin składania ofert: do dnia 15.03.2018 r. (czwartek), do godz. 20:00

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl

Załączniki:

zalacznik_nr_3_-_zapytanie_ofertowe_wynajem_sali

zalacznik_nr_4_-_wzor_oferty_cenowej_wynajem_sali


Aktualizacja 15.03.2018 r.

Informujemy, że na podstawie uzyskanych zgłoszeń, dokonano wyboru firmy, która podejmie się wykonania zlecenia w przedmiocie zapytania ofertowego. Uzyskano 3 oferty, wszystkie ważne.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił podmiot:

Cafeteria „AKADEMICKA” Ewa Sąsiada

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Skip to content