Zapytanie ofertowe kampania promocyjną w portalu branżowym dla projektu pn. Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH zaprasza do składania ofert na realizację kampanii promocyjnej w ramach projektu „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE” finansowanego przez Program Edukacja Ekologiczna 2022, nabór nr IV. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie efektywności energetycznej oraz korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Szczegóły dotyczące oferty:

  • oferty cenowe należy składać na załączonym wzorze oferty (w formie skanu).
  • do oferty prosimy dołączyć wypełnione załączniki wymienione w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert został wyznaczony na 16.02.2024 r. do godz. 15:00. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@ideatechforum.pl, z dopiskiem w temacie: „Kampania promocyjna – Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina”.

Pytania odnośnie opublikowanego zamówienia, proszę kierować do:

Grzegorz Mental – Dyrektor Biura/Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH

tel. +48 690 935 635 lub na adres e-mail: zamowienia@ideatechforum.pl

zalacznik_nr_3_-_zapytanie_ofertowe_kampania_w_portalu_branzowym

zalacznik_nr_4_-_wzor_oferty_cenowej_kampania_w_portalu_branzowym

zalacznik_oswiadczenie_kryterium_3

zalacznik_oswiadczenie_pozostale

Skip to content