Zapytanie ofertowe: produkcja filmu informacyjno-promocyjnego o długości około 1-2 minut. Film ma na celu promocję projektu pod nazwą 'Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina’, będącego częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE ” w ramach Programu Edukacja Ekologiczna 2022 r., nabór nr IV ogłasza zapytanie ofertowe na:

produkcję filmu informacyjno-promocyjnego o długości około 1-2 minut. Film ma na celu promocję projektu pod nazwą 'Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina’, będącego częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

W odpowiedzi na to zapytanie, prosimy o przesłanie:

  • wypełnionej oferty cenowej na załączonym wzorze (w formacie skanu);
  • wypełnionych załączników wymienionych w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: do godz. 17:00, w dniu 13.12.2023 r.

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl (w temacie wiadomości proszę podać: produkcja filmu informacyjno-promocyjnego)

Pytania odnośnie opublikowanego zamówienia, proszę kierować do:

Grzegorz Mental – Dyrektor Biura/Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH

tel. +48 690 935 635 lub na adres e-mail: zamowienia@ideatechforum.pl

zalacznik_nr_3_-_zapytanie_ofertowe-wzor-spot-nr-1-nfos

zalacznik_nr_4_-_wzor_oferty_cenowej_produkcja_spotu

zalacznik_oswiadczenie_kryterium_3_1

zalacznik_oswiadczenie_kryterium_3_2


Aktualizacja 18.12.2023 r.

Informujemy, że po opublikowaniu zapytania ofertowego na naszej stronie internetowej i przeanalizowaniu otrzymanych zgłoszeń, dokonano wyboru wykonawcy dla zamówienia publicznego o tytule produkcja filmu informacyjno-promocyjnego. Film, który będzie miał długość około 1-2 minut, jest zaplanowany w celu promocji projektu „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina”. Ten projekt stanowi część szerszej kampanii edukacyjno-informacyjnej skoncentrowanej na efektywności energetycznej oraz Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Na nasze zapytanie ofertowe otrzymaliśmy łącznie 8 propozycji, z których 7 uznano za ważne i na tej podstawie dokonano ostatecznego wyboru wykonawcy.

W dniu 18 grudnia 2023 roku wszystkie podmioty, które złożyły swoje oferty w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe, zostały poinformowane drogą elektroniczną o wyniku postępowania dotyczącego ów zamówienia na produkcję filmu informacyjno-promocyjnego.

Skip to content