Zapytanie ofertowe: stworzenie dedykowanej (dla projektu pn. Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE) platformy internetowej, która umożliwi zapisywanie się uczestników na planowane kongresy i webinaria

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE ” w ramach Programu Edukacja Ekologiczna 2022 r., nabór nr IV ogłasza zapytanie ofertowe na:

stworzenie dedykowanej (dla projektu pn.  Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE) platformy internetowej, która umożliwi zapisywanie się uczestników na planowane kongresy i webinaria.

W odpowiedzi na to zapytanie, prosimy o przesłanie:

  • wypełnionej oferty cenowej na załączonym wzorze (w formacie skanu);
  • dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie/kwalifikacje zgodnie z pkt. III a).

Termin składania ofert: do godz. 14:30, w dniu 26.10.2023 r.

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl (w temacie wiadomości proszę podać: stworzenie dedykowanej platformy internetowej dla projektu pn.  Efektywne energetycznie społeczeństwo)

Pytania odnośnie opublikowanego zamówienia, proszę kierować do:

Grzegorz Mental – Dyrektor Biura/Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH

tel. +48 690 935 635 lub na adres e-mail: zamowienia@ideatechforum.pl

zalacznik_nr_3_-_zapytanie_ofertowe-wzor

zalacznik_nr_4_-_wzor_oferty_cenowej_stworzenie_platformy_internetowejAktualizacja 30.10.2023 r.

Informujemy, że na podstawie opublikowania zapytania ofertowego na niniejszej stronie oraz uzyskanych zgłoszeń, dokonano wyboru wykonawcy dla zamówienia pn. stworzenie dedykowanej (dla projektu pn. Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE) platformy internetowej, która umożliwi zapisywanie się uczestników na planowane kongresy i webinaria. Uzyskano 1-dną ważną ofertę, którą zweryfikowano na podstawie dodatkowego rozeznania rynku.

  1. oferta wygrywająca – 100 punktów

Podmiot, który przesłał odpowiedzi do niniejszego zapytania, został powiadomiony drogą elektroniczną o wyniku postępowania.

Skip to content