ZAPYTANIE OFERTOWE: założenie i prowadzenie mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn) dla projektu pn. Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE)

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE ” w ramach Programu Edukacja Ekologiczna 2022 r., nabór nr IV ogłasza zapytanie ofertowe na:

założenie i prowadzenie mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn) dla projektu pn.  Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE)

W odpowiedzi na to zapytanie, prosimy o przesłanie:

  • wypełnionej oferty cenowej na załączonym wzorze (w formacie skanu);
  • dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacji zgodnie z pkt. III, a) i b).

Termin składania ofert: do godz. 22:00, w dniu 02.10.2023 r.

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl (w temacie wiadomości proszę podać: ezałożenie i prowadzenie mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn) dla projektu pn.  Efektywne energetycznie społeczeństwo)

Pytania odnośnie opublikowanego zamówienia, proszę kierować do:

Grzegorz Mental – Dyrektor Biura/Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH

tel. +48 690 935 635 lub na adres e-mail: zamowienia@ideatechforum.pl

zalacznik_nr_3_-_zapytanie_ofertowe_prowadzenie_mediow_spolecznosciowych

zalacznik_nr_4_-_wzor_oferty_cenowej_prowadzenie_mediow_spolecznosciowych


Aktualizacja 03.10.2023 r.

Informujemy, że na podstawie opublikowania zapytania ofertowego na niniejszej stronie oraz uzyskanych zgłoszeń, dokonano wyboru wykonawcy dla zamówienia pn. założenie i prowadzenie mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn) dla projektu pn. Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE). Uzyskano łącznie 3 odpowiedzi, w tym 2 ważne. Rozkład punktowy wyglądał następująco:

  1. oferta wygrywająca – 90 punktów
  2. oferta nr 2 – 64 punkty
  3. oferta nr 3 – nie spełniła warunków (kwalifikacje wykonawcy)

Podmioty, które przesłały odpowiedzi do niniejszego zapytania, zostały powiadomione drogą elektroniczną o wyniku postępowania.

Skip to content