ZAPYTANIE OFERTOWE: świadczenie usług przez eksperta ds. współpracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub wykluczonymi w ramach projektu „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina – Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)”

 Kategoria: Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie ideaTECH w związku z realizacją projektu „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina. Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i OZE ” w ramach Programu Edukacja Ekologiczna 2022 r., nabór nr IV ogłasza zapytanie ofertowe na:

świadczenie usług przez eksperta ds. współpracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub wykluczonymi w ramach projektu „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina – Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)”

W odpowiedzi na to zapytanie, prosimy o przesłanie:

  • wypełnionej oferty cenowej na załączonym wzorze (w formacie skanu);
  • załączników wymienionych w punkcie XIV zapytania, tj. CV oraz kserokopii/skanów poświadczeń wymaganych kwalifikacji.

Termin składania ofert: do godz. 22:00, w dniu 02.10.2023 r.

Miejsce i sposób składania ofert: ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ideatechforum.pl (w temacie wiadomości proszę podać: ekspert ds. współpracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub wykluczonymi)

Pytania odnośnie opublikowanego zamówienia, proszę kierować do:

Grzegorz Mental – Dyrektor Biura/Prezes Zarządu Stowarzyszenia ideaTECH

tel. +48 690 935 635 lub na adres e-mail: zamowienia@ideatechforum.pl

zalacznik_nr_3_-_zapytanie_ofertowe_specjalista_do_obslugi_osob_niepelnosprawnych

zalacznik_nr_4_-_wzor_oferty_cenowej_specjalista_do_obslugi_osob_niepelnosprawnych


Aktualizacja 16.10.2023 r.

Informujemy, że na podstawie opublikowania zapytania ofertowego na niniejszej stronie oraz uzyskanych zgłoszeń, dokonano wyboru wykonawcy dla zamówienia pn. świadczenie usług przez eksperta ds. współpracy z osobami niepełnosprawnymi i/lub wykluczonymi w ramach projektu „Efektywne energetycznie społeczeństwo, przedsiębiorstwo i gmina – Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)”. Uzyskano 1-dną ważną ofertę, którą zweryfikowano na podstawie dodatkowego rozeznania rynku.

  1. oferta wygrywająca – 100 punktów

Podmiot, który przesłał odpowiedzi do niniejszego zapytania, został powiadomiony drogą elektroniczną o wyniku postępowania.

Skip to content